2013/12/30

men's KIMONO, NONKO romankan, Gage,

men's KIMONO, NONKO romankan, Gage,
ノンコ浪漫館 2014新作メンズ着物 ◆鳥篭愛好◆


Mesh Kimono, obi belt kanzashi, hair ribbon, doll scarf, SET
yes copy, no mod, no trans, 
NONKO romankan JAPAN
NONKO romankan TSUKINOSHIMA
NONKO romankan BAKUMATSU